ห้องข่าววาไรตี้

กอนช.ซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมรับมือฝน

ห้องข่าววาไรตี้ - กอนช.ลงพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เตรียมจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รับมือฤดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 65 ล็อกเป้าลุ่มน้ำยม-น่านพื้นที่เสี่ยงท่วมซ้ำซาก หวังลดผลกระทบพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำหลาก

ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยมี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สทนช. พร้อมด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชยันต์ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝนปีนี้ในหลายพื้นที่จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ เสี่ยงเกิดอุทกภัย จึงได้กำหนด 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำยมที่มักเกิดผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ซึ่ง กอนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.รวม 485 ตำบล 102 อำเภอ 16 จังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนล่วงหน้า 

ขณะเดียวกัน กอนช.ยังได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำและเผชิญเหตุในอนาคตอีกด้วย  ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ฝึกซ้อมไปแล้ว 2 แห่ง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี