เช้านี้ที่หมอชิต

ตีตรงจุด : เคาะเวลาศึกซักฟอก 4 วัน ชำแหละ 10 รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี

เช้านี้ที่หมอชิต - กำหนดเวลากันลงตัวแล้วสำหรับวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังมีการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทน ครม. วิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน ต่อรองเวลาจากที่ฝ่ายค้านขอ 5 วัน ลดลงมาเหลือ 4 วัน

การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ในวาระ 2 โดยเฉพาะร่างที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 23 ประเด็นเกี่ยวกับสูตรการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ ระหว่างหาร 100 ของกรรมาธิการเสียงข้างมาก กับหาร 500 ของกรรมาธิการที่สงวนคำแปรญัตติ ซึ่งฝ่ายค้านเสนอเลื่อนพิจารณาไปหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาให้เดินหน้าพิจารณาต่อ

โดยวันนี้ สว.อยู่ร่วมประชุมกันถึงดึกกันเลยทีเดียว พร้อมอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันสนับสนุนใช้สูตรหาร 500 ว่าไม่ขัดหลักการและรัฐธรรมนูญ เพราะในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้ใช้วิธีหาร 100 หรือ หาร 500 และไม่แคร์หากจะมีใครไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

กระทั่งก่อน 22.00 น. เมื่อคืน ก็มีการลงมติเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสูตรหาร 500 ของกรรมาธิการเสียงข้างมาก ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยประกาศส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้แน่นอน เพราะเห็นว่าฝ่ายบริหารก้าวล่วงอำนาจอธิปไตย จงใจฝ่าฝืนจริยธรรม และจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย

ทั้งนี้สูตรหาร 500 ที่พรรคร่วมรัฐบาล และ สว.สนับสนุนนั้น เกิดขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่า นายกรัฐมนตรีเคาะที่สูตรนี้ ก่อนหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลให้สนับสนุน ซึ่งสูตรหาร 500 ทำให้โอกาสของพรรคเล็กได้ สส.บัญชีรายชื่อมีมากกว่าหาร 100 และว่ากันว่าเป็นการตัดโอกาสแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย คืนชีพ สส.ปัดเศษเหมือนเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

ทันทีที่รัฐสภามีมติดังกล่าว ก็มีความเคลื่อนไหวจาก สส.พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกลทันที โดยเห็นว่าเป็นความพยายามสืบทอดอำนาจผ่าน สว. และพรรคเล็ก

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายมาตราที่ยังไม่ได้พิจารณา ต้องนัดประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง ในวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้ หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

เป็นบทสรุปที่ได้ภายหลังการประชุมสามฝ่ายนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยมีคุณสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ฝ่ายค้านจะได้เวลาทั้งหมด 45 ชั่วโมง ส่วนอีก 18 ชั่วโมงเป็นของ ครม. สส.รัฐบาล และประธานที่ประชุม โดยการประชุมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม ลากยาวตั้งแต่ 08.00-00.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันอภิปรายสรุป จะให้จบประมาณไม่เกิน 00.00 น. เพื่อจะได้ลงมติในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. โดยฝ่ายค้านก็พอใจกับบทสรุปนี้