ข่าวออนไลน์7HD

กสทช. เคาะปรับ 1 ล้านบาท หากโอเปอเรเตอร์ไม่จัดการลงทะเบียนซิมการ์ด ช่วยแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

กสทช. เคาะปรับ 1 ล้านบาท หากโอเปอเรเตอร์ไม่จัดการลงทะเบียนซิมการ์ด ช่วยแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
วันนี้ (7 ก.ค. 65)  กสทช. เร่งกวดขันโอเปอเรเตอร์ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมการ์ด หากพบใช้มากกว่า 5 เลขหมายต้องไปแสดงตน ป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงประชาชน พร้อมพิจารณาค่าปรับทางปกครองกรณีไม่ทำให้ถูกต้องใน 30 วัน ปรับไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ล้านบาท

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. มีการประชุมร่วมกันและได้มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการกวดขันให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หากใช้บัตรประชาชนใบเดียวลงทะเบียนซิมเป็นจำนวนมากกว่า 5 เลขหมายจะต้องไปแสดงตนที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำซิมไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความเสียหายเสียทรัพย์ดังที่ปรากฏเป็นปัญหากว้างขวางในปัจจุบัน

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านตัวแทนจำหน่าย (ลูกตู้) พบว่า  ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ กล่าวคือ พบกรณีที่ผู้ใช้บริการ 1 รายสามารถลงทะเบียนเปิดใช้ซิมการ์ดกับตัวแทนจำหน่ายได้มากกว่า 5 เลขหมายเป็นจำนวนสูงมาก จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนรายงานให้บอร์ด กสทช.รับทราบเพื่อกำหนดมาตรการทางปกครองหากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะดำเนินการทางปกครอง

เบื้องต้น บอร์ด กสทช. ได้พิจารณาค่าปรับทางปกครองครอบคลุมถึงกรณีความของความผิด ขนาดของปัญหา และกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหรือคำสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตและการกำกับดูแลที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและได้ข้อสรุปว่าอัตราค่าปรับน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้เสนอจะพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบและสกรีนเบอร์ที่มีแนวโน้มจะเป็นเบอร์มิจฉาชีพ ในลักษณะเดียวกับ Whoscall เพื่อป้องกันเบอร์ที่น่าสงสัยโทรเข้ามารบกวน ต่อยอดจากแอปฯ “กันกวน”เดิมของ กสทช.

รวมถึงโอเปอเรเตอร์ได้เสนอให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกลางในการรับลงทะเบียน Sender’s Name สำหรับ SMS เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ จะได้ไม่มีการใช้ ชื่อผู้ส่งปลอมมาหลอกลวงผู้รับ