คำขวัญนายกรัฐมนตรี ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

คำขวัญนายกรัฐมนตรี ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

View icon 97
วันที่ 9 ก.ค. 2565
#ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันที่ 9 ก.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.เป็นต้นไป รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการลดดื่มแอลกอฮอล์ ที่ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินมามาตั้งแต่ปี 2546 โดยในปีนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ได้มอบคำขวัญเนื่องในวัน งดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาด้วยวิธี 1 ลด 3  เพิ่ม คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้  

ขณะที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ก็มีกรอบมาตรให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ควบคุมและจำกัดการเข้าถึง ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม  คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา ควบคุมการโฆษณา ส่งเสริมการขาย การให้ทุนสนับสนุน และการดำเนินการผ่านระบบภาษี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายลดการดื่มแอลกอฮอล์ผ่านคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ในขั้นตอนเตรียมแผนปฏิบัติการและกฎหมายและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อมีผลบังคับต่อไป ประกอบด้วย ร่างแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)  และ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....

ข่าวที่เกี่ยวข้อง