ข่าวออนไลน์7HD

งดเหล้าเข้าพรรษาได้อะไร?

งดเหล้าเข้าพรรษาได้อะไร?
"เข้าพรรษา" เป็นโอกาสที่จะทำความดีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และแสดงถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเริ่มจากงดดื่มเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ในทุกปี หรืองดตลอดชีวิต

ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดให้ "วันเข้าพรรษา" เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

ได้เงินเก็บ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นการเก็บรักษาให้มีเงินออมมากขึ้น

ได้รักษาสุขภาพ
เข้าพรรษาถือเป็นช่วงพักดื่ม เพื่อให้ตับและร่างกายได้ฟื้นฟู สร้างเซลล์ใหม่ กำจัดสารพิษในร่างกาย

ได้ความปลอดภัย
ลดโอกาสการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง

ได้แสดงความรักกับคนรอบข้าง
การงดดื่มแสดงถึงความรู้สึก เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะคนรอบข้างห่วงใยสุขภาพผู้ที่ดื่มเหล้า

ที่มา : สสส.