ข่าวดึก 7HD

ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แก้แบบอาคารรัฐสภา

ข่าวดึก 7HD - ปัญหาอาคารรัฐสภายังมีให้ตรวจสอบเรื่อย ๆ โดยเฉพาะครั้งนี้ เป็นการยื่นให้ ป.ป.ช. ตั้งกรรมการสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปรับแก้แบบการก่อสร้างที่มองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับเหมา ลดค่าใช้จ่ายไปได้กว่า 3 ล้านบาท

มาตรการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ยังคงเดินหน้า มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ต่อเนื่อง ครั้งนี้ นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยเอกสารเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง และยื่นหนังสือ ให้ประธาน ป.ป.ช. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภา กรณี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำการส่อทุจริต

โดยมีคำสั่งเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างอาคาร พร้อมอาคารประกอบ โดยลดผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 15 มิลลิเมตร 1 แผ่น ในผนังกันเสียงและผนังดูดซับเสียง ห้องประชุมกรรมาธิการ บริเวณชั้น 3 และ 4 จำนวน 113 ห้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงขอให้ประธาน ป.ป.ช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเร็วที่สุด