รอบรั้วรอบโลก

WHO/UNICEF เผยมีเด็กทั่วโลก ไม่ได้รับวัคซีน 25 ล้านคน

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ (UNICEF) เปิดเผยจำนวนเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดีทีพี (DTP) หรือ วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน

เมื่อปีที่แล้ว มีมากถึง 25 ล้านคน โดยในจำนวนดังกล่าว 18,000,000 คน ยังไม่ได้รับวัคซีนรวมเข็มแรกอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย ซึ่งทางกรรมการบริหารของยูนิเซฟ กล่าวว่า จำนวนของเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันมีมากจนน่าเป็นห่วง โดยสาเหตุหลัก น่าจะมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทำให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวด ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันได้ตามกำหนด 

นอกจาก วัคซีนรวมดีทีพีแล้ว จำนวนของเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนเอชพีวี (HPV) เข็มแรกมีมากถึง 24,700,000 คนด้วย ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551
                  

ทั้งนี้ ยูนิเซฟ ยังมีความกังวลอีกว่า หากไม่เร่งฉีดวัคซีนรวมให้กับเด็ก ๆ อาจมีเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการระบาดของโรคต่างๆ ซึ่งอาจกระทบต่อระบบสาธารณสุข ที่ต้องรับมือปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดหนักอีก