ห้องข่าววาไรตี้

บขส.-ไปรษณีย์ ประสานความร่วมมือขนส่งพัสดุ

ห้องข่าววาไรตี้ - บขส.ลุยธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ หลัง ครม.ปลดล็อกให้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการขนส่งผู้โดยสาร

หลังคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้ บขส. สามารถดำเนินกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.เปิดเผยว่า ล่าสุดได้เข้าเจรจาความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการดำเนินธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม โดยความร่วมมือดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งการพัฒนาธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ บขส.ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการพัฒนาศูนย์การเดินรถให้เป็นศูนย์ขนส่งเชื่อมต่อแบบ Hub to Hub และพร้อมจะหาพันธมิตรเพิ่ม เพื่อให้ บขส. สามารถพัฒนาธุรกิจได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น