ข่าวเด็ด 7 สี

ปภ.แจ้งเตือน ภาคกลาง-ภาคใต้ ระวังผลกระทบจากน้ำ

ข่าวเด็ด 7 สี - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แจ้งเตือนวันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคมในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ภาคกลาง จังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร และระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง ในพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์และได้รับผลกระทบติดต่อสายด่วน ปภ.ได้หลายช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง