ข่าวออนไลน์7HD

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินกว่า 1.16 แสนล้านบาท สนง.สลากฯนำส่งมากสุด

สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินกว่า 1.16 แสนล้านบาท สนง.สลากฯนำส่งมากสุด
วันนี้ (18 ก.ค.65)  นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)  สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งสิ้น 116,130 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสม 14,643 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท  โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565  มีดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 38,997 ล้านบาท
2.บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)  จำนวน 29,198 ล้านบาท
3.ธนาคารออมสิน จำนวน 14,607 ล้านบาท
4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จำนวน 9,919 ล้านบาท
5. การไฟฟ้านครหลวง  จำนวน 3,325 ล้านบาท
6. การยาสูบแห่งประเทศไทย  จำนวน 2,619 ล้านบาท
7. การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 2,610 ล้านบาท
8.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2,600 ล้านบาท
9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์  จำนวน 2,374 ล้านบาท
10.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,345 ล้านบาท
11. อื่น ๆ และกิจการฯ  จำนวน 8,536 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 เป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 มีการนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงกว่าประมาณการสะสม เนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่บางแห่ง สามารถนาส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าที่ประมาณการไว้

อย่างไรก็ดี ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา ซึ่ง สคร. จะได้มีการติดตามผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การกำกับติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างเสถียรภาพทางการคลังได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง