ข่าวออนไลน์7HD

ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง เด็กวัย 15 ปี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เร่งรณรงค์ป้องกัน

ไข้เลือดออกระบาดรุนแรง เด็กวัย 15 ปี เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เร่งรณรงค์ป้องกัน
วันนี้ (18 ก.ค. 65) นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านป้องกันเวชกรรม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จ.ศรีสะเกษ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก การติดตามข้อมูลในเดือนพ.ค. พบมีผู้ป่วย 66 คน ก็เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยคือค่ามาตรฐาน 5 ปี พอมาเดือน มิ.ย. ฝนตกเพิ่มมากขึ้นพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 237 คน ซึ่งเกินกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 147 คน และล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ที่ อ.ยางชุมน้อย เป็นชายอายุ 15 ปี รวมแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 434 คน เสียชีวิต 1 คน

ทั้งนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งตามปกติเราได้มีการรณรงค์ในการดูแลโรคไข้เลือดออกกันเป็นประจำอยู่แล้ว และจากการที่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งในการที่จะดูแลโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และพี่น้องประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถ้าพื้นที่ไหนมีผู้ป่วยไข้เลือดออกใหม่ จะต้องมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเป็นศูนย์เลย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด