ข่าวออนไลน์7HD

โชว์ผลงานเด่น เกษตรฯ -พาณิชย์ ส่งออกสินค้าเกษตร อาหารเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน

โชว์ผลงานเด่น เกษตรฯ -พาณิชย์ ส่งออกสินค้าเกษตร อาหารเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน
วันนี้ (18 ก.ค. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและยังเผชิญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด แต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 467,255.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16%

โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรกตามมูลค่าส่งออกดังนี้

1.ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 90,911.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.16%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2.ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 71,870.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.37%

3. อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (รวมทูน่ากระป๋อง และแปรรูป แต่ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) มูลค่า 59,225.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.92%

4.ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป มูลค่า 50,259.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.54%

5. ข้าว มูลค่า 47,802.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.55%

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารมาจากการผนึกการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลทั้ง 2 กระทรวงตามนโยบายตลาดนำการผลิต โมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัยตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน