ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนนอร์ทไลต์ ซึ่งจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น กับมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนนอร์ทไลต์ ซึ่งจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น กับมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวอื่นในหมวด