ห้องข่าวภาคเที่ยง

นัดเจรจาปัญหาเสียงจากวัด และคอนโดมิเนียม อาทิตย์นี้

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เขตธนบุรี นัดเจรจาแก้ปัญหาความขัดแย้ง เสียงจากพิธีการ งานบุญ งานสวดพระอภิธรรมในวัดบางสะแกนอก ฝั่งธนบุรี ชาวบ้าน และผู้ร้องเรียนจากคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดกัน มาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ในวันอาทิตย์นี้

ภายหลังจากว่าที่ ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เข้านมัสการ พระอธิการสมคิด ญาณทีโป เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก ฝั่งธนบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของชาวคอนโดมิเนียมบางคน ที่ร้องเรียนว่า วัดใช้เครื่องขยายเสียง เสียงดังรบกวนการอยู่อาศัย

ที่ผ่านมา เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก กล่าวว่า ทางวัดได้พยายามแก้ไขปัญหา ทั้งการลดเวลาที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ลดเหลือ 1 จบ ในเวลา 18.00 น. ไม่เกิน 19.00 น. ก็เลิก รวมไปถึงการแห่นาค บวชนาค ที่ต้องใช้เสียงจากเครื่องขยายเสียงอยู่แล้ว ทางวัดก็ได้ขอให้ญาติโยมที่เข้าร่วมพิธี ลดการใช้เสียงลง เพราะวัดถูกร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำให้ประชาชนไม่สามารถจัดกิจกรรมใช้เสียงได้ เช่น การแห่นาคที่ต้องหยุดใช้เสียง พอเข้ามาในซอยถึงหน้าคอนโด สร้างความไม่พอใจให้ชาวชุมชน ที่อยากให้ประเพณียังคงอยู่เหมือนเดิม เพราะฝั่งธนบุรีนั้นเป็นเช่นนี้แทบทุกวัด

ชาวบ้านจึงเกิดความสงสัยว่า ทำไมต้องริดรอนประเพณีที่ทำกันมานาน จึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งสิ่งที่มีปัญหาไม่ใช่ทางวัด แต่เป็นทางคนในชุมชนกับผู้หญิงในคลิป อยากให้มาพูดคุย ทำความเข้าใจกัน ซึ่งทางคอนโดหรือนิติบุคคลไม่ได้มีปัญหากับวัด อาจจะมีปัญหาเฉพาะตัวบุคคล ผู้อยู่อาศัยอาจไม่เข้าใจประเพณีปฏิบัติของวัด

ที่สุด ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ได้นัดผู้ร้องเรียน ชาวบ้าน และวัดบางสะแกนอก มาหารือกัน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมนี้ เวลา 17.00 น. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา หาทางออกร่วมกัน ซึ่งหากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมก็จะเป็นผลดี ในการทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายมากขึ้น รักษาประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดี และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ระหว่างวัดกับคอนโดมิเนียมที่มาสร้างอยู่ติดกัน