ข่าวออนไลน์7HD

ล้อมคอกชุดใหญ่ ห้ามนำเข้า-ห้ามขาย "บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่กัญชา"

ล้อมคอกชุดใหญ่ ห้ามนำเข้า-ห้ามขาย "บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่กัญชา"
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) มีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทาง นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามไม่ให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง สาร CBD และสาร THC เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลักการปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก อาจทำให้ประชาชนนำส่วนประกอบของกัญชา เช่น ใบ ยอด ช่อดอก ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ การนำไปสูบเพื่อสันทนาการจนเกิดเป็นกระแสนิยมการสูบบุหรี่ผสมกัญชา ทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เลิกยากขึ้น และหากเด็กหรือเยาวชนมีการใช้บุหรี่ผสมกัญชาจะเกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ความจำ อารมณ์และจิตใจ จึงต้องเร่งควบคุมส่วนประกอบและสารที่ใช้ในการปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่กับการลดอันตรายต่อสุขภาพ ลดการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเด็ก เยาวชน ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นโฆษกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่ง