เช้านี้ที่หมอชิต

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อ บ้านแลกเงิน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน

เช้านี้ที่หมอชิต - ตอนนี้ใครที่กำลังหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือนำไปเป็นเงินทุนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต้องฟังข่าวนี้เลย

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม ออกสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อที่สามารถนำบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ที่ปลอดจำนอง มาใช้เป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือต้องการเงินเพื่อไปประกอบอาชีพหารายได้ เริ่มต้นอาชีพใหม่ หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และผู้ที่ต้องการเงินสำรองไว้พร้อมใช้ในเวลาที่ต้องการ โดยผู้กู้ที่มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี  ส่วนผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของ กิจการต้องดำเนินกิจการมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคมนี้ โดยต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือที่ Facebook : GSB Society