เกาะกระแสออนไลน์

เช็กวันประกันสังคมโอนเงินคืน ม.40 ไม่มีพร้อมเพย์ ทำอย่างไรตรวจสอบวิธีได้ที่นี่

เช็กวันประกันสังคมโอนเงินคืน ม.40 ไม่มีพร้อมเพย์ ทำอย่างไรตรวจสอบวิธีได้ที่นี่
สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกำหนดการการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินจำนวน ประกันสังคมจะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน งวดเดือน สิงหาคม 64 - มกราคม 65 และงวดเดือน กุมภาพันธ์- กรกฎาคม 65

สำหรับกำหนดการโอนเงินมีดังนี้

1.ผูกบัญชีก่อน 1 สิงหาคม 2565
-ได้รับระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.ผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน 2565
-ได้รับระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หากผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ให้ดำเนินการดังนี้

1) ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2) จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ

3) ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน) สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน ก่อนการโอนเงินคืนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ข่าวอื่นในหมวด