ข่าวออนไลน์7HD

เช็ก! กทม. ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด 3 สวนสาธารณะ เริ่ม 1 ส.ค. 65

เช็ก! กทม. ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด 3 สวนสาธารณะ เริ่ม 1 ส.ค. 65
วันนี้ (27 ก.ค. 65) กรุงเทพมหานคร ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ ว่า เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ.2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปิดและเปิดสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวนสามแห่งได้แก่สวนลุมพินีสวนจตุจักรและสวนอุทยานเบญจสิริ โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 ถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป