ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เวลา 17.25 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิพระวิสุทธาธิบดี (อดีตเจ้าอาวาส) แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น เสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ แล้วเสด็จขึ้นชั้น 4 ทรงถวายผ้าไตร และพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ ทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบ เสด็จไปยังตู้เทียนชัยมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับแป้งเจิมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี แล้วถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อเจิมเทียนชัยมหามงคลฯ ทรงรับเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อบริกรรมคาถา จุดเทียนชัยมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เพื่อบริกรรมคาถา จุดเทียนชัยมหามงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในเขตปกครองหนตะวันออก ทรงเทลงในบาตรน้ำมนต์คริสตัลหน้าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

จากนั้น ทรงติดธนบัตรที่ต้นบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ต้นกลาง และซ้าย-ขวา ต้นละ 3 ฉบับ แล้วเสด็จไปยังชานหน้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ทรงจุดเทียนบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ที่ใช้พิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล เมื่อถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนน้ำมนต์ที่บาตรน้ำมนต์คริสตัลบนโต๊ะหมู่บูชา และที่ขันสาครหน้าประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี จบแล้ว ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 15 รูป แล้วทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ จนครบ 116 รูป เสร็จแล้ว สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กล่าวสัมโมทนียกถา นำเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

นวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งรวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ครบ 50 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อปี 2512 โดย “นวัคคหายุสมธัมม์” แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์ 9 หรือ ธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง