ข่าวออนไลน์7HD

แพทย์ย้ำ สถานีขนส่ง-ร้านอาหาร-ปั๊มน้ำมัน ทำความสะอาดห้องน้ำช่วงหยุดยาว ป้องกันการแพร่เชื้อโรค

แพทย์ย้ำ สถานีขนส่ง-ร้านอาหาร-ปั๊มน้ำมัน ทำความสะอาดห้องน้ำช่วงหยุดยาว ป้องกันการแพร่เชื้อโรค
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ นอกจากต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนและการกินอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยที่ดี คือ การใช้บริการห้องส้วมสาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ สถานีขนส่ง ปั๊มน้ำมัน และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในสถานที่ต่าง ๆ ร่วมกันล้างห้องน้ำสาธารณะให้สะอาด เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง ได้แก่ พื้นห้องน้ำ บริเวณที่รองนั่งโถส้วม ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ลูกบิดหรือกลอนประตู และบริเวณราวจับ

สำหรับผู้ที่ใช้บริการ  ส้วมสาธารณะควรเช็ดทำความสะอาดก่อนนั่ง ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วม เพราะวัสดุอาจไปอุดตันท่อ ให้ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ลดการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้สนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน (HAS) เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดต่อต่าง ๆ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่
  1. สะอาด (Health) ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล โดยห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกัก หรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้อง และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม
  2. เพียงพอ (Accessibility) มีส้วมบริการให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
  3. ปลอดภัย (Safety) ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีการจัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดให้มิดชิดไว้บริการเพื่อสุขลักษณะที่ดี ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค