สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : รมว.วราวุธ ย้ำชาวบ้านไม่เห็นด้วย ฟื้นเหมืองแร่ควอตซ์ที่สุพรรณบุรีไม่ได้

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ยังมีความพยายามขอประทานบัตรเหมืองแร่ควอตซ์ที่บ้านวังโหรา จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันอย่างชัดเจนเป็นครั้งที่ 2 หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย โครงการคงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา