ข่าวออนไลน์7HD

ปภ.แจ้ง 3 จังหวัดจับตาแผ่นดินไหวเมียนมา หลังสะเทือนถึงฝั่งไทย

ปภ.แจ้ง 3 จังหวัดจับตาแผ่นดินไหวเมียนมา หลังสะเทือนถึงฝั่งไทย
วันนี้ (29 ก.ค.2565) เมื่อเวลา 18.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงวันที่ 29 ก.ค.2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 16.58 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ขนาด 5.0 ความลึก 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กิโลเมตร

กอปภ.ก. พบว่าพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงเน้นย้ำให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบผลกระทบเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย โดย ปภ.ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป