ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2565

เวลา 19.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2565 จัดแสดงนิทรรศการการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้เครือข่าย จังหวัด อำเภอ และชมรมนำเสนอ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน แสดงนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่พัฒนามาจากความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของสมาชิก

การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มดีเด่น มีเกณฑ์ประเมิน คือ เน้นผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง และยุทธศาสตร์โครงการทูบี นัมเบอร์วัน และกลุ่มต้นแบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเงิน, ทอง, เพชร และยอดเพชร เกณฑ์ประเมินจะสูงขึ้นในแต่ละระดับ คือ ระดับเงิน เน้นด้าน "การพัฒนาเครือข่าย", ระดับทอง เน้นด้านการพัฒนา "นวัตกรรม", ระดับเพชร และระดับยอดเพชร เน้นด้านการพัฒนา "องค์ความรู้" อย่างต่อเนื่อง การประกวดผลงานระดับประเทศ มีทั้งนำเสนอผลงานบนเวทีการประกวด และผ่านบูธนิทรรศการ

ปีนี้มีจังหวัด อำเภอ ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ และชมรมที่มีการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกอย่างโดดเด่น ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 547 แห่ง ในการนี้ พระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ดีเด่น ประจำปี 2565 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบี นัมเบอร์วัน ดำเนินงานสนองพระดำริ ตามแนวทางพระราชทานมาตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ รณรงค์สร้างกระแสค่านิยม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด", สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวอื่นในหมวด