รอบรั้วรอบโลก

นิวซีแลนด์เปิดประเทศ หลังวิกฤตโควิด-19

นิวซีแลนด์ เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้าและออกได้เต็มรูปแบบแล้ว หลังปิดประเทศไปนานถึง 2 ปี เนื่องจากวิกฤติโรคโควิด-19 นิวซีแลนด์ ประกาศเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบล้ว เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ โดยผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว และนักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้แล้ว นอกจากนี้ ท่าเรือต่างๆ ก็กำลังกลับมาเปิดให้บริการเรือสำราญ รวมทั้งอนุญาตให้เรือท่องเที่ยวสามารถจอดเทียบท่าได้แล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 ทางการจึงประกาศใช้มาตรการคุมเข้ม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปิดพรมแดนประเทศ แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการลง แต่ยังคงมีการกักตัวและใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศแล้ว แต่ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ จะมาต้องได้รับวัคซีนครบโดส และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 2 ครั้ง หลังเดินทางมาถึงด้วย