ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565

วานนี้ เวลา 18.55 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงาน "พระราชทานรางวัลมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2565" ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เฝ้าถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบี นัมเบอร์ วัน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จนเป็นที่ประจักษ์

งาน "พระราชทานรางวัลมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2565" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม เพื่อเทิดพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสครบ 20 ปี การก่อตั้งโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน โดยมีกิจกรรมมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุ ด้วยการพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ซึ่งสร้างและขยายเครือข่ายสมาชิกฯ ไปทั่วประเทศ

โอกาสนี้ มีพระดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์วัน
 
จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 12 โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน นับเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ เกิดความภูมิใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตของครอบครัว และประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด