ข่าวออนไลน์7HD

นายกฯ ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ กำชับสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ

นายกฯ ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ กำชับสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ
วันนี้ (2 ส.ค. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ  หลังกรมอนามัยรายงานพบผู้ติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 23 ราย

โดยขอให้เจ้าหน้าที่คัดกรองสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อและญาติ หมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงในพื้นที่ และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวอาจทำให้มีอาการรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น พร้อมทั้งฝากถึงครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน ขอให้รักษาสุขอนามัยหลังกลับจากทำงานหรือเดินทางกลับบ้านและหมั่นสังเกตอาการของตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงควรลดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุจนกว่าอาการจะปกติ