สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : แผนรองรับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

สนามข่าว 7 สี - ไปดูการดูแลผู้โดยสารที่ต้องย้ายไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศเชียงใหม่ ว่าจะมีการดูแลอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากที่สุด สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ไปลงสนามข่าวกับคุณเกรียงไกร รัตนา

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้มากถึงวันละ 40,000 คน ทำให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ร้องขอมาที่ท่าอากาศเชียงใหม่ เปิดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมี 2 สายการบินที่ให้บริการ คือ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยสไมล์ ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

พร้อมกับได้มีการวางแผนอำนวยความสะดวก ให้ผู้โดยสารขาออกที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงโดยรถบัส ซึ่งผู้โดยสารจะทำการเช็กอินที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมีการจัดที่ให้รถบัสจอด จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือของท่าอากาศยาน เข้าให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร ถ้าหากมีสัมภาระที่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบิน ทางเจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารไปโหลดสัมภาระ จากนั้นจะพาผู้โดยสารเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออก เพื่อรอเดินทาง

ส่วนผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นจากสายการบินที่ให้บริการ จะมาต้อนรับผู้โดยสารที่ประตูทางออก พร้อมกับอำนวยความสะดวกไปจนถึงรถบัส เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต่อไป

โดยทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าในช่วงที่มีผู้โดยสารมากกว่าปกติ จะสามารถรองรับและให้บริการผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานระดับนานาชาติ ที่มีความสามารถให้บริการผู้โดยสารจำนวนมากมาโดยตลอด

ขณะที่ผู้โดยสารขาออก ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า แม้จะทำให้ล่าช้าไปบ้าง และได้วางแผนในการท่องเที่ยวแล้ว จึงยังต้องการเดินทางโดยเครื่องบินตามเดิม แม้จะไม่สะดวก แต่เมื่อคำนวณเวลาแล้ว ยังเร็วกว่าการนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ

นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้ประสานกับกองบิน 41 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการกู้เครื่องบิน เพื่อให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กลับมาเปิดบริการได้เร็วที่สุด