ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม สำนักงานประกันสังคม ให้สินเชื่อต้านภัยโควิด

ห้องข่าวภาคเที่ยง - มีการบอกต่อกันว่า สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับเอกชน ให้สินเชื่อเงินก้อน ต้านภัยโควิด ถูกกฎหมาย โดยให้กู้รายละ 5,000 - 500,000 บาท ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบเรื่องนี้ ตกลงเป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการบอกกันว่า สำนักงานประกันสังคมร่วมกับเอกชน ให้สินเชื่อเงินก้อน ต้านภัยโควิด แบบถูกกฎหมาย ให้กู้รายละ 5,000 - 500,000 บาท ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการลงทะเบียนดังกล่าวไม่ใช่โครงการของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506