รอบรั้วรอบโลก

ฝรั่งเศส เผชิญภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี

สำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสรายงานว่า ตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ฝรั่งเศส มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยรวม 9.7 มิลลิเมตรเท่านั้น ส่งผลให้กลายเป็นเดือนที่แห้งแล้งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา และกลายเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอันดับ 4 นับตั้งแต่ปี 2443 โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสเผชิญภัยแล้งครั้งรุนแรง เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวแผ่ปกคลุม ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยบางพื้นที่ มีอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส และคาดว่าฝรั่งเศส จะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ขณะที่ 96 จังหวัดทั่วฝรั่งเศส ได้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง พร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการล้างรถยนต์ที่บ้าน รดน้ำสวน หรือเติมน้ำในสระว่ายน้ำส่วนตัว