เช้าข่าว 7 สี

กทม.อนุโลมตั้งแผงลอย 9 จุด

เช้าข่าว 7 สี - ปัญหาหาบเร่แผงลอยใน กทม. ได้รับการจัดระเบียบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสัญจรเดินเท้าได้ ส่วนพ่อค้า-แม่ค้า ตั้งแผงอยู่เป็นสัดส่วน ไม่ละเมิดสิทธิคนเดินเท้า

ล่าสุด มีจุดผ่อนผัน 86 จุด ทั่วกรุงฯ ได้รับการปลดล็อกให้ค้าขายได้แล้ว ส่วนอีก 9 จุด อยู่ระหว่างเสนอให้เจ้าพนักงานจราจรทบทวน รอลุ้นว่าจะได้รับการอนุญาตหรือไม่

ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ทางเท้าข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ป้ายรถประจำทาง ถึงประตูทางออกคุรุสภา เป็น 1 ใน 9 จุด ที่อยู่ระหว่างเสนอให้เจ้าพนักงานจราจรทบทวน มีผู้ค้ากว่า 200 ร้าน ขายของกิน ของใช้ อาหารคาวหวานมากมาย ราคาถูก เป็นโรงอาหารริมทางให้ลูกจ้าง และบุคลากรหน่วยงานราชการ ได้มาเลือกซื้อของกิน ตั้งแต่เช้าตรู่ และจะเลิกขายประมาณ 14.00 น.

ผู้ค้าบอกว่า อยากให้จุดนี้ได้รับการผ่อนผันอย่างถูกต้อง โดยพร้อมรับการจัดระเบียบจากเจ้าหน้าที่ ให้กำหนดขอบเขตจุดตั้งแผงอย่างเท่าเทียม ไม่เบียดทางเดินประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ค้าได้ปฏิบัติตามกติกามาโดยตลอด อีกทั้ง ยังต้องจ่ายค่าปรับให้กับสำนักงานเขตในพื้นที่ทุกเดือน ประมาณ 300 บาท เนื่องจากขายในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่หากได้รับการปลดล็อก กลายเป็นจุดผ่อนผัน จะเสียเพียงค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 500 บาท ซึ่งผู้ค้าทุกคนก็ยินยอม และหากปรับลดค่าธรรมเนียมลงได้อีก ก็จะเป็นเรื่องดี เนื่องจากช่วงนี้ค้าขายลำบาก

ขณะที่ นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ทั้ง 9 จุด อยู่ระหว่างเสนอให้เจ้าพนักงานจราจรทบทวน ต้องรอลุ้นผลการพิจารณาอีกไม่กี่ขั้นตอน และหากได้รับการอนุญาต จะทำให้ทั่วกรุงเทพฯ มีจุดผ่อนผันรวม 95 จุด มีผู้ค้าประมาณ 6,000 คน กระตุ้นการจับจ่าย สร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้ามากขึ้น รวมทั้งประชาชน ได้ซื้อของกิน-ของใช้ใกล้บ้าน ใกล้สถานที่ทำงานราคาถูกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม พ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงค้าขายนอกจุดผ่อนผัน จะถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินคดีเสียค่าปรับ ทางรองผู้ว่าฯ กทม. ย้ำ ผู้ค้าต้องขอใบเสร็จการเปรียบเทียบปรับทุกครั้ง แต่หากไม่มีการออกใบเสร็จให้ ถือว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต รีดไถประชาชน ให้แจ้งเรื่องมายังผู้อำนวยการเขต เพื่อสอบข้อเท็จจริงได้ทันที