เช้าข่าว 7 สี

สมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมคืนธรรมชาติสู่ทะเลน้อย จ.พัทลุง

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมชาวปักษ์ใต้ นำมวลชนร่วมปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพัทลุง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หวังคืนธรรมชาติสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นี่เป็นภาพบรรยากาศการปลูกป่า พื้นที่ทะเลน้อย หมู่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง 3,000 คน ร่วมกันปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ พร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา

โดยได้นำพันธุ์ไม้ 3,000 ต้น ปลูกในพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำน้อยใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 250,000 ตัว และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ทะเลน้อย โดยการเก็บผักตบชวา เพื่อลดความหนาแน่น ควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของ ผักตบชวา อีกทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณทะเลน้อยสวยงามขึ้นด้วย

พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้ ทางสมาคมริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ต้องการจะพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทะเลน้อย ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 6 ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ร่วมแรงร่วมใจกันทำ

สำหรับพื้นที่ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก และนกนานาพันธุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพัทลุง