เช้าข่าว 7 สี

คปภ.เอาผิดผู้ฉ้อฉลประกันภัย 22 ราย

เช้าข่าว 7 สี - เป็นปีที่สะเทือนวงการประกันภัยมากที่สุดเลยก็ว่าได้ หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกันภัยที่ดูเหมือนจะเป็นสถาบันที่มั่นคง เริ่มสั่นคลอน เช่นเดียวกับการ โกง การทุจริต ล่าสุด คปภ.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดด้านประกันภัย จำนวน 22 คน ทั้งในรูปแบบของการปลอมเอกสาร และกระทำทุจริต เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ประกันภัย, แอบอ้าง และใช้ชื่อเพื่อแสดงว่าตนเป็นบริษัทประกันภัย หรือ เป็นตัวแทนประกันภัย เพื่อชักชวนให้ประชาชนทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยมีผู้กระทำความผิดรวม 22 คน ซึ่งการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้านประกันภัยในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กฎหมายประกันชีวิตและกฎหมายประกันวินาศภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้กระทำผิดดังกล่าวเข้าข่ายฉ้อฉลประกันภัย โดย คปภ.ได้นำเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยมาตรวจสอบ และวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติ ที่อาจเข้าข่ายการฉ้อฉลประกันภัย ดังนั้น จึงฝากเตือนผู้ที่คิดจะทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในเรื่องประกันภัย ว่าหากมีการกระทำความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด