ข่าวออนไลน์7HD

"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลตีความปม พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯ 8 ปี ขัดหรือแย้งต่อ รธน.หรือไม่

"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลตีความปม พล.อ.ประยุทธ์ นั่งนายกฯ 8 ปี ขัดหรือแย้งต่อ รธน.หรือไม่
วันนี้ (4 ส.ค.65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปสำนักงานตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 และ มาตรา231(1) ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีข้อขัดแย้งและถกเถียงกันในหมู่ประชาชนและสังคมมากว่า การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ในวันที่ 23 ส.ค.65 จะเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติในมาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ หรือไม่?
       
ทั้งนี้เพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวเป็นข้อยุติของประชาชนและสังคม จึงเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้