ข่าวออนไลน์7HD

ปศุสัตว์-ศุลกากร ยึดเนื้อนำเข้าผิดกฎหมายเกือบหมื่นตัน หวั่นเจอโรคระบาด

ปศุสัตว์-ศุลกากร ยึดเนื้อนำเข้าผิดกฎหมายเกือบหมื่นตัน หวั่นเจอโรคระบาด
    
นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 หน่วยสืบสวนปราบปรามประจำพื้นที่ภาคอีสาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดซากสัตว์และเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายทั้งหมดรวม 9,454 กิโลกรัม(กก.)

โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ค.2565 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดสินค้าซากสัตว์ทั้งหมดจำนวน 5,176 กก. แบ่งเป็น
ชิ้นส่วนหูสุกรแช่แข็ง จำนวน 40 กล่อง น้ำหนัก 480 กก.
ตีนไก่แช่แข็ง จำนวน 58 กล่อง น้ำหนัก 696 กก.
เนื้อสุกรแช่แข็ง จำนวน 4,000 กก.

วันที่ 25 ก.ค.2565 ได้ตรวจยึดสินค้าประเภทซากสัตว์ทั้งหมด 4,278 กิโลกรัม แบ่งเป็น
เครื่องในไก่แช่แข็ง (กึ๋นไก่) กล่องละ 16 กิโลกรัม จำนวน 98 กล่อง น้ำหนัก 1,568 กก.
เครื่องในไก่แช่แข็ง (กึ๋นไก่) กล่องละ 10 กิโลกรัม จำนวน 20 กล่อง น้ำหนัก 200 กก.
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง (ตีนไก่) กล่องละ 10 กิโลกรัม จำนวน 251 กล่อง น้ำหนัก 2,510 กก.

การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ม.242 และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ด่านศุลกากรจึงขอส่งมอบของกลางดังกล่าว ให้กับด่านกักกันสัตว์หนองคาย เพื่อดำเนินการตามอำนาจต่อไป

โดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หนองคายได้รับมอบของกลางดังกล่าว และดำเนินการทำลายของกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุมเข้มป้องกันการลักลอบนำเข้า ทำลายแหล่งเนื้อเถื่อน และลงโทษผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ได้ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อกันการกักตุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง