ข่าวออนไลน์7HD

ลุงป้อม เร่งทำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ชาวบ้านรอมาถึง 30 ปีให้เสร็จภายใน 3 ปี

ลุงป้อม เร่งทำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ชาวบ้านรอมาถึง 30 ปีให้เสร็จภายใน 3 ปี
วันนี้ (4 ส.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พบปะประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง โดยมี นายเรียบ อภัยพนันธ์  ประธานกลุ่มชลประทานท้องถิ่น หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดด เป็นผู้แทนประชาชน ที่มารวมตัวกัน กว่า 300 คน ได้กล่าวถึงที่มาของความต้องการแหล่งน้ำของประชาชน และความรู้สึกที่รอคอยอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง มานานถึง30ปี และขอบคุณที่สั่งการแต่ละหน่วยงานให้ร่วมกันผลักดัน ทำให้โครงการเกิดขึ้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดดและชาวตําบลป่าแดด อำเภอแม่สะหรวย จังหวัดเชียงราย ทุกคน  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล ในการผลักดันให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างในวันนี้ และขอบคุณ ที่มารวมตัวกัน มาพูดคุยและให้การต้อนรับผม อย่างอบอุ่นยิ่งในวันนี้

ทั้งนี้  รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ภัยน้ำท่วม และสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมาโดยตลอด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ประชาชน รอคอยมายาวนานถึง 30 ปี

“ผมได้มอบหมายให้คณะทำงานของผม ติดตาม ประสานงาน บูรณาการทุกหน่วยงาน ให้ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว วันนี้ ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างแห่งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วทั้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,กรมป่าไม้ และกรมอุทธยาน” พล.อ.ประวิตรกล่าว
สำหรับ ขั้นตอนต่อไป ภายในปีนี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการขออนุมัติเปิดโครงการ เร่งทำการสำรวจพื้นที่เพื่อจ่ายค่าชดเชย  และในปีหน้า  จะสามารถเริ่มทำการก่อสร้างได้ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จในปี 2569  ซึ่งประชาชนจะมี "อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง" เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

“ผมมั่นใจว่าอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จะช่วยให้คนตําบลป่าแดด และพื้นที่ไกล้เคียง มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคนลุ่มน้ำลาวตอนกลาง - ตอนล่าง และคนตำบลป่าแดด  อย่างแน่นอน” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง