ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : พบความผิดปกติ เขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว งบ 44 ล้านบาท

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามกรณีชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทอง ร้องเรียนโครงการเขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว สร้างเสร็จส่งมอบไม่ถึง 3 เดือน ก็ทรุดพังเสียหายเกือบหมด คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบกับปัญหา และพิรุธอีกมากมาย สวนทางกับงบประมาณกว่า 44 ล้านบาท รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

พื้นทางเท้าอิฐสี่เหลี่ยมที่ทรุดตัวลง ลามเป็นแนวยาวพังเสียหาย บางจุดเห็นเป็นโพลงขนาดกว้าง ทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน ทำให้กลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านอิฐ จังหวัดอ่างทอง กังวลใจ และหวั่นวิตกว่าพื้นทางเท้าจะทรุดตัวลงไปมากกว่านี้ จนส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาเร่งดำเนินการแก้ไข

สภาพร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว บริเวณหมู่ 6 และหมู่ 7 หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโครงการเขื่อนเรียงหิน มีผู้ว่าจ้างเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง จ้างบริษัทเอกชน 5 แห่ง เป็นผู้ออกแบบ และมีผู้รับจ้าง คือ บริษัทสองฝั่งการเกษตร จำกัด ทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เริ่มดำเนินการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 19 เมษายน 2564 รวมระยะเวลาระบุในสัญญา 650 วัน งบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง 44,520,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ ความยาว 544 เมตร

เพราะสภาพความแข็งแรงของดินในพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะชุ่มน้ำ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางเท้าของโครงการทรุดตัวลง คือคำอธิบายที่โยธาธิการจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมกับบอกว่าโครงการก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบสัญญาทุกอย่าง มีคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อย และมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ขณะที่ชาวบ้านมองว่า สาเหตุหลักที่สร้างความเสียหาย น่าจะมาจากปัญหาการก่อสร้างที่ผิดแบบ

สิ่งที่เป็นที่น่าสังเกต คือข้อมูลจากการลงพื้นที่ ซึ่งนอกจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน จากการเดินสำรวจ ยังพบราวเหล็กกั้นบนสะพาน มีบางจุดไม่เชื่อมต่อติดกัน

นายก อบต. บ้านอิฐ สะท้อนความเห็นโครงการว่าอาจมีความไม่ชอบมาพากล และกังวลปัญหาที่จะตามมาอีกหากโครงการหมดสัญญาค้ำประกัน

ในส่วนของการแก้ไขงาน แม้จะยังอยู่ในระยะประกันสัญญา ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เท่านั้น สิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้ คือประเด็นที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เซ็นตรวจรับงานไปแล้ว ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรอิสระ ที่จะตรวจสอบว่าการกระทำนี้ ผิดระเบียบ หรือมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่