ข่าวออนไลน์7HD

ดีเอสไอ ลุยค้น-ยึดโรงงานกระบี่ทุจริตสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม เดือดร้อน 2 หมื่นครัวเรือน

ดีเอสไอ ลุยค้น-ยึดโรงงานกระบี่ทุจริตสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม เดือดร้อน 2 หมื่นครัวเรือน
วันนี้ (4 ส.ค.2565) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นเป้าหมายโรงงาน สาขาคลองท่อม จ.กระบี่ ในคดีพิเศษกรณีการทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 20,000 ครัวเรือน มีมูลค่าความเสียหายโดยรวมจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2564 ชาวบ้านในพื้นที่ จ.กระบี่ ร้องเรียนกรณีชุมนุมสหกรณ์เกิดปัญหาการบริหารจัดการชุมนุม ผู้บริหารทุจริตและส่งผลให้ชุมนุมสหกรณ์เสียหายต่อสมาชิกเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ จึงร่วมกับอัยการ, สำนักงาน ป.ป.ง., กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กระทั่งพบพฤติการณ์ กรรมการ/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บริหารกิจการของชุมนุมสหกรณ์ฯ หลายชุด กระทำผิดโดยไม่ดูแลหรือจัดการทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือผลประโยชน์ของสมาชิก และดำเนินการขายโรงงานสาขาคลองท่อม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริหารงานไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ จัดทำสัญญาซื้อขายเอื้อประโยชน์แก่ บริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด ทำให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เสียประโยชน์อย่างชัดแจ้ง ผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์ฯ บางรายเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด มีสถานะเกี่ยวกับผลประโยชน์ในนามของผู้ขายและผู้ซื้อในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการบริหารงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอันขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ
 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงนำหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่เข้าตรวจค้นบริษัทกระบี่วิเศษน้ำมันปาล์มฯ และยึดอายัดโรงงานสาขาคลองท่อม รวมทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันเกิดจากการซื้อขายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมหลายรายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโดยทุจริต อีกทั้งทรัพย์สินดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็น "ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด" ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งจะประสานส่งต่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการทางแพ่งต่อไป

นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังมีหมายเรียกผู้ต้องหาชุดแรกในคดีดังกล่าวเพื่อมารับทราบข้อหาแล้ว จำนวน 8 ราย โดยให้เดินทางมาพบรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 1 และ 2 ก.ย.2565 ณ กองคดีความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ