รอบรั้วเอเชีย

จีนปล่อยจรวดส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ระบบนิเวศบนบก

ในวันนี้ องค์การด้านอวกาศของจีน ได้ปล่อยจรวดลองมาร์ช-4 บี บรรทุกดาวเทียมที่ใช้สำหรับสังเกตการณ์คาร์บอนในระบบนิเวศบนบก ออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไทหยวน (Taiyuan) ทางตอนเหนือของมณฑลชานซี ของจีน ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ โดยภารกิจหลักของดาวเทียมดังกล่าว เพื่อสังเกตการณ์ และสำรวจคาร์บอน ในระบบนิเวศบนบก และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนั้น ยังช่วยสนับลสนุน การวิจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสำรวจ การทำแผนที่ การพยากรณ์ของหย่วยอุตุนิยมวิทยา และด้านการเกษตร รวมทั้งการลดภัยธรรมชาติ สำหรับการปล่อยจรวดในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจครั้งที่ 430 ของจรวดแบบลองมาร์ช ในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ