ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 53

เวลา 14.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 53 ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด "The Infinite Blooms" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในการนี้ ทอดพระเนตรโซนต่าง ๆ ภายในงาน ได้แก่ โซนเซ็นทรัลคอร์ท จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ROYAL Project BCG : Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชง ชมดอกเอเดลไวส์ สัญลักษณ์ "รักแท้" ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรกในไทย ชมสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โซนอีเดน ชั้น 1 จำหน่ายผัก ผลไม้สด และสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันกัญชง เมล่อนไต้หวัน 101 มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ, โซนอีเดน ชั้น 2 จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ พร้อมรับประทานกว่า 80 รายการ, โซนบีคอน 2 จำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโด และไอศกรีมแบรนด์ณภาฯ และโซนบีคอน 3-4 จำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ดอยคำ, โซนแดซเซิล ชมสินค้าหัตถกรรมชนเผ่า บุหงาโครงการหลวง และการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก

โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขา โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง ต่อมาในปี 2535 โครงการหลวงได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรมีรายได้ที่แน่นอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดการปลูกฝิ่นและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้การดำเนินงานเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด