พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรพล วัดป่าทศพลมังคลาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

View icon 72
วันที่ 4 ส.ค. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรพล หรือ หลวงปู่ท้า อนาลโย ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระท้า อนาลโย เป็น พระราชมงคลวชิรพล วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 พระราชมงคลวชิรพล ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 สิริอายุ 108 ปี