เช้าข่าว 7 สี

สินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มสูงขึ้น

เช้าข่าว 7 สี - ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนนี้ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหลายรายการ เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการรัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และบรรยากาศเทศกาลวันแม่แห่งชาติ

สินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มสูงขึ้น
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารเริ่มฟื้นตัวชัดเจน ส่งผลให้สินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ มันสำปะหลัง สุกร กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ ส่วนสินค้าเกษตรที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ และปาล์มน้ำมัน 

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ จะอยู่ที่ 13,885 - 13,991 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.90% - 1.67% เนื่องจากสต็อกข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการข้าวบรรจุถุงภายในประเทศลดลง ส่วนมันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.74 - 2.84 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.11% - 4.80% เนื่องจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่วนราคาสุกร อยู่ที่ 103.14 - 104.39 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.14% - 1.35% จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งสถานศึกษา กลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ รวมไปถึงต้นทุนค่าอาหาร และค่าขนส่งก็ส่งผลด้วยเช่นกัน

กรมปศุสัตว์ จับเนื้อสัตว์เถื่อนกว่า 10,000 กิโลกรัม
ด้านเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วม กรมศุลกากร บุก ยึดซากสัตว์ หมู ไก่ ลักลอบนำเข้าด่านหนองคาย พร้อมทำลายทิ้งไปกว่า 10,000 กิโลกรัม เนื่องจากหวั่นเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเนื้อสัตว์ที่จับกุมได้มีทั้ง ชิ้นส่วนหูสุกรแช่แข็ง, เนื้อสุกรแช่แข็ง รวมทั้งกลุ่มเครื่องในไก่แช่แข็ง พย้อมย้ำ เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด