เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 สิงหาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 สิงหาคม 2565

6 - 10 ส.ค. 65 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น