เช้านี้ที่หมอชิต

ไทยเจ๋ง คิดค้นเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางลมหายใจ

เช้านี้ที่หมอชิต - นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการคิดค้นเครื่องตรวจโควิด-19 ทางลมหายใจ จดสิทธิบัตรแล้ว 13 ประเทศ กับ 1 ทวีป เตรียมขยายเชิงพาณิชย์ ให้คนไทยได้ใช้ของถูก และเป็นทางเลือกนอกจากการใช้เอทีเคในการตรวจหาเชื้อ

โดยเครื่องต้นแบบถูกนำมาทดสอบการใช้ที่บริเวณทางเข้างาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 หลังจากผ่านการเก็บตัวอย่างทดลองกว่า 3,000 ตัวอย่าง ในศูนย์คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลราชวิถี

หลักการสำคัญของการตรวจโดยการใช้ลมหายใจ เป็นการแตกยอดมาจากความพยายามในการคิดค้นเครื่องตรวจเบาหวานโดยลมหายใจ เนื่องจากทีมวิจัยมองว่า ในลมหายใจของมนุษย์มีก๊าซ ซึ่งกลิ่นจะแตกต่างกันไปบ่งบอกถึงสุขภาพของผู้ตรวจ จึงนำมาต่อยอดโดยการเทียบค่ากับที่ได้รับจากการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ ใช้เวลาเพียง 2 นาที ก็จะทราบผลหลังเครื่องดูดอากาศที่เป่าใส่ถุง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับของสภาการวิจัยแห่งชาติ จากความร่วมมือของโรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมนักวิจัย และกำลังต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อให้คนไทยได้ใช้เครื่องตรวจที่มีคุณภาพ ลดความเจ็บปวดจากการตรวจที่อาจจะทำให้อวัยวะเกิดการอักเสบ โดยเฉพาะเทคนิคการแย่จมูก ล่าสุด ได้มีการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 13 ประเทศทั่วโลก กับอีก 1 ทวีป

สำหรับเทคนิคการตรวจในลักษณะนี้กำลังคิดค้นอยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน เป็นการวิจัยคู่ขนานกับการตรวจเบาหวานจากลมหายใจ และกำลังจะถูกนำไปต่อยอดในเวทีเอเปกซึ่งจะมีการประชุมปลายปีนี้