ข่าวในประเทศ

อธิบดีกรมการปกครอง เด้ง!นายอำเภอสัตหีบช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง หลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรม ไฟไหม้ผับ”เมาท์เทนบี”

อธิบดีกรมการปกครอง เด้ง!นายอำเภอสัตหีบช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง หลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรม ไฟไหม้ผับ”เมาท์เทนบี”
( 5 ส.ค.65 ) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้ายช่วยราชการ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผับ”เมาท์เทนบี ” จนมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงพบว่า ร้านมีการต่อเติม และเปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต แถมตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ที่ไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงด้วย

โดยหนังสือเป็นคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๕ เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ ความว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ตั้งแต่วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง