ข่าวออนไลน์7HD

คุ้มครองสิทธิฯ เร่งเยียวยาเหยื่อเหตุไฟไหม้ Mountain B เผย มีสิทธิได้เงินคนละ 1.1 แสนบาท

คุ้มครองสิทธิฯ เร่งเยียวยาเหยื่อเหตุไฟไหม้ Mountain B เผย มีสิทธิได้เงินคนละ 1.1 แสนบาท
วันนี้ (5 ส.ค.65) จากกรณีเหตุไฟไหม้สถานบันเทิง Mountain B ในจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 คนนั้น ล่าสุดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เผยว่า ได้สั่งการเร่งด่วนที่สุดให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เยียวยาและแจ้งสิทธิช่วยเหลือญาติของผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียชีวิต มีสิทธิได้รับการเยียวยา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 รวมเป็นเงินจำนวน 110,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท ค่าจัดการศพ 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการเยียวยา โดยมีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดชลบุรี วันละ 336 บาท ไม่เกิน 1 ปี และค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท แต่การพิจารณาการเยียวยาต้องรอคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน อนุมัติก่อน กรมคุ้มครองสิทธิฯ ถึงจะจ่ายเงินได้

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตทุกคน ตนเห็นใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากที่ต้องมาสูญเสียคนที่เรารัก ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม จึงพร้อมเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ยังไม่รู้จะดำเนินการต่ออย่างไร สามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่เบอร์ 1111 กด 77 ตนสั่งการให้เจ้าหน้าที่รอช่วยเหลือกรณีนี้แบบเร่งด่วนที่สุด เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไม่สามารถรอได้ และอยากขอให้อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายระดับจังหวัด เร่งพิจารณาเงินเยียวยาด้วย เพราะอยากช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด