สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

นวัตกรรมเครื่องตรวจโควิด-19 แบบเป่า ฝีมือนักวิจัยไทย รู้ผลใน 5 นาที

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - นวัตกรรมคัดกรองโควิด-19 จากลมหายใจ ฝีมือนักวิจัยไทย รู้ผลใน 5 นาที ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ แยกแยะระหว่างคนติดโควิด กับไม่ติดโควิดได้

นวัตกรรมเครื่องตรวจโควิด-19 แบบเป่า
ทีมนักวิจัยไทย ร่วมกันพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 วิเคราะห์จากลมหายใจ ใช้วิธีเป่า ไม่ต้องแยงจมูกให้เจ็บ และรู้ผลเร็วภายใน 5 นาที ให้ความแม่นยำสูง 97% เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้ลมหายใจ ฝีมือการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โรงพยาบาลราชวิถี และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1 ในผลงานเด่นที่จัดแสดงในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

จากผลงานวิจัยรับมือโรคระบาด จะต่อยอดไปยังนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ล่าสุด สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่งทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ สร้างต้นแบบแก้ไขปัญหาให้สังคม และท้องถิ่น สร้างผลผลิต และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการเกษตร ใช้จุดแข็งเกษตรกรรมไฮเทค สร้างรายได้ และพัฒนาท้องถิ่น

สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2565
พูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ล่าสุด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ประกาศ "สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2565" จาก 276 ทีมนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ต่อยอดเป็นธุรกิจในงาน DEMO Day จัดแสดง 100 ต้นแบบผลงาน เตรียมพร้อมให้นิสิตนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ประกวดไอเดียใน Startup Thailand League ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท

ในปีนี้นิสิตนักศึกษา ให้ความสนใจพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ เกษตรและอาหาร การแพทย์และสาธารณสุข จากการระบาดโควิด-19 และด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ที่พัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุค Next Normal