สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

หนุนวิสาหกิจชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ.ตรัง

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 หนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 นำคณะสื่อมวลชน ไปชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราพะยูน กล่าวว่า เริ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในปี 2558 โดยเน้นขายในชุมชน นำไปใส่ต้นยางพารา และต้นปาล์มน้ำมัน ซึ่งต่อมาปุ๋ยอินทรีย์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงขยายการผลิต เพราะใช้แล้วยางพาราให้น้ำยางดี หากใส่ต้นปาล์มน้ำมันจะโตเร็ว

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้มากถึง 10 เท่า และทำให้คุณภาพดินฟื้นขึ้นมา อีกทั้งยังทำกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค