สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ก.คมนาคมทุ่มกว่า 800 ล้านบาท ตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางน้ำ

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงคมนาคม ทุ่มงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำทั่วประเทศ รองรับการสัญจรทางน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากปัจจุบัน 40,000-50,000 เที่ยวต่อปี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 163 ปี ว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการกว่า 881 ล้านบาท เป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนในอนาคตคาดว่าการจราจรทางน้ำบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีปริมาณการเดินเรือทั้ง 2 ฝั่ง อยู่ที่ 40,000-50,000 เที่ยวต่อปี

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยฯ ภายใต้โครงการระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS 3) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย การตรวจตรา ดูแล และติดตามเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล และเป็นศูนย์กลางในการประสานระบบสื่อสารทางทะเล