สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

หลายหน่วยงาน ร่วมตั้งเป้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - หลายหน่วยงาน ขานรับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ล่าสุด สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เตรียมเลิกผลิตปูนแบบเดิม พร้อมใช้ปูนแบบใหม่ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตามที่ประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์บนเวทีโลก ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงจุดยืน ลดภาวะโลกร้อน เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายระดับโลก ช่วยควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ล่าสุด มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมภารกิจมากมาย ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น รวมทั้งปรับเปลี่ยนกรรมวิถีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือTCMA ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ในปี พ.ศ.2593

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย กล่าวว่า จะปรับเปลี่ยนการใช้งานของปูนซีเมนต์แบบเดิม ๆ ที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นต่อของภาวะโลกร้อน หันมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่มีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นั้นหมายความว่า จะไม่มีปูนซีเมนต์แบบเดิมใช้แล้วในประเทศ แต่จะใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือปูนลดโลกร้อนแทน