ข่าวช่อง7HD

หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ท่องเที่ยว มีคำสั่งออกมาตรการ ควบคุมสถานบริการ

หลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ท่องเที่ยว มีคำสั่งออกมาตรการ ควบคุมสถานบริการ
6 สิงหาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนที่สุด  ให้ทุกจังหวัด สั่งการและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายบริการ ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด หลังเกิดความสูญเสีย จากเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันและมีการใช้อาวุธปืนและปืนยาวยิงกราดกันที่จังหวัดอุบลราชธานี และเหตุเพลิงไหม้สถานบริการประกอบการที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะ การควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ

ให้อำเภอซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยประชุมกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ให้ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่มีสภาพอาคารเสี่ยง มาตรการกำหนดประตูเข้าออกทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงให้ตรวจสอบให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง และให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด  โดยขณะนี้หลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวและสถานบริการ อาทิ ผภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด และมีการไปตรวจตรา สถานบริการ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด